KloferHladny
08.02.16,15:19
Oprava klimatizačných resp. chladiacich zariadení spravidla zahŕňa tie isté činnosti či už je to zariadenie týkajúce sa technologického chladenia alebo zariadenie týkajúce sa udržiavanie tepelného komfortu budovy. V jednom prípade ide o činnosť spadajúcu do CPA 33.12.18 a v druhom do CPA 43.22.12. V oboch prípadoch napríklad urobím výmenu tesnenia, doplním chladivo a zaúčtujem cenu dopravy k servisnému zásahu. Výsledná suma opravy je rovnaká. Ovšem ak slúži uvedené zariadenie k technologickému chladeniu (napr. mäso), potom fakturujem s DPH, ak je to chladenie budovy, potom bez DPH (s prenosom podľa §69). Skutočne platí prenos DPH aj pri takejto oprave chladiaceho zariadenia spojeného pevne s budovou ? A čo v prípade, ak jedným servisným výjazdom opravujem zariadenia technologické a súčasne zariadenia spojené s budovou ? Ako rozdeliť fakturáciu ?