lucga
09.02.16,12:23
Chcem sa opýtať ... môže si sro, ktorá má s FO uzatvorenú zmluvu o bezodplatnom využívaní priestorov a technológie v týchto priestorov uplatniť náklady spojené s využívaním týchto priestorov a využívaním technológie napr. opravy a podobne
juzek691
09.02.16,12:36
No neviem, ale bezodplatné využivanie a nájom je podľa mňa dar a z daru sa odvadza z ceny obvyklej DPH.-napríklad