cirka
19.02.16,10:54
V obci pri našom dome máme v katastrofálnom stave prístupovú cestu asi 200 metrov .Jamy,blato ,voda s potoka tečie po ceste.Chcem napísať žiadosť o úpravu cesty na obec.Poradí mi niekto?
misoft
19.02.16,10:55
Komu patrí cesta? Kto je správca komunikácie? Je cesta riadne zaznačená na katastrálnej mape ako pozemná komunikácia?
Chobot
19.02.16,11:29
Najprv si treba zistiť, komu cesta patrí. Potom môžeš majiteľa osloviť so žiadosťou o opravu cesty. Otázne je, či ju opraví. Či má na to peniaze ? a pod.
cirka
19.02.16,11:56
Už aj zisťujem kto je majiteľom cesty.