edúlik
21.02.16,04:46
Dobrý deň patrí Mandátna zmluva na stávkový terminál do knihy pohľadávok?Ja osobne sa prikláňam k možnosti ÁNO - patrí. Živnostník zo stávkového terminálu prijíma odmenu mandatára 1 x za mesiac, účtujem v PD ako tržbu za službu. Aký máte názor Vy? Ďakujem pekne.
maska4
27.04.16,09:43
Nemalo by sa to dzaniť zrážkovou daňou a bolo by to vysporiadane?
dana11
27.04.16,10:58
A akú pohľadávku tam zaevidujete ? Je to len zmluva podľa , z ktorej budú vychádzať mandatár a mandant. Pre účtovanie pohľadávky zo stávkového terminálu budete mať vyúčtovanie, napr. faktúru alebo iný doklad, podľa toho mesačne budete účtovať. Ibaže ak by ste mali zmluvne dohodnutú odmenu a nebudete vychádzať z mesačných uzávierok terminálu, potom áno.
dana11
27.04.16,11:10
nie nemalo, ide o províziu
maska4
27.04.16,13:29
Mala som mandátnu zmluvu , z ktorej spoločnosť , ktorá peniaze vyplácala odviedla zrážkovú daň a poslala potvrdenie o vyplatenej odmene....tým by to najskôr mohlo byť uzatvorené........len sa mi stálen natíska otázka odvodov?
dana11
27.04.16,14:18
aha, ja som sa s tým nestretla, provízie z terminálov som mala na základe vyúčtovania a z tých som odvádzala len DPH, ale to len u jedného mandanta, bola takto špecifická zmluva, inak z provízie mandatár platí daň z príjmu, keďže je to jeho príjem
maska4
29.04.16,12:17
no a stále je to neuzavretá otázka odvodov do poisťovní??? čo teraz?