Baji
22.02.16,18:26
Počas poberania rodičovského príspevku sa mi narodilo ďalšie dieťa v čase, keď predošlé malo 2r.7mes. Z dohody o vykonaní práce mi vznikol malý nárok na materský príspevok (MP) a preto mi ÚP dopláca do výšky rodičovského príspevku (RP). Nakoľko sa starám o 2 deti, z toho jedno je do 3 rokov, požiadala som o príspevok na starostlivosť o dieťa. Žiadosť mi bola zamietnutá, nakoľko vraj poberám RP. Som však toho názoru, že poberám len doplatok k materskej a výška tohto doplatku bola určená podľa výšky RP a teda že sa nejedná o typický RP, lebo vlastne poberám RP znížený o MP, takže nepoberám RP za celý mesiac, ako je to napr. v § 4 ods. 4 zák. č. 561/2008. Považuje sa doplatok k materskému príspevku za samotný rodičovský príspevok, ktorý vylučuje vznik nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa? Ak by to tak bolo, tak platí, že k MP vyššiemu ako RP štát ešte doplatí a kto má menej, tomu nepridá, hoci sa snažil pracovať aspoň na DoVP.
veronikasad
22.02.16,17:27
doplň vek dieťaťa.
veronikasad
22.02.16,17:30
z akého dôvodu žiadaš o príspevok na starostlivosť o dieťa ?
Baji
22.02.16,17:39
prvé dieťa v čase narodenia druhého 2 roky 7m a ďalšie sa narodilo 1.12.2015
Baji
22.02.16,17:40
lebo ma úrad poučil, že ak sa starám súbežne o 2 deti, z toho jedno má do 3 rokov, mi to patrí. Pri rozhodnutí však úrad zmenil názor.