frzanony
01.03.16,15:36
Na stránke PORADA veľmi často a odborne prezentuje svoje rady a názory willma. Preto sa obraciam na willma, či sledoval/a v nedeľu 28.02.2016 reláciu na STVS 1 OBČAN ZA DVERAMI. Ide o pracovný úraz pravdepodobne v Trnave, a aký je jeho, resp. jej odborný názor na všetko, čo súvisí s týmto pracovným úrazom. Úmyselne nechcem zachádzať do detailov aby som nikoho akýmsi spôsobom neovplyvňoval. Táto relácia je ešte na archíve rtvs. Ospravedlňujem za tento môj neštandardný krok. Nie, nehľadajte za tým žiadne bočné úmysly a už vonkoncom nie schovávanie sa za niekoho druhého. V skutočnosti mi len záleží na názore niekoho, kto rozumie BOZP. To neznamená, že si rád neprečítam i názor nikoho iného ako je willma.
willma
01.03.16,19:05
reláciu som nesledovala, takže sa vyjadriť momentálne neviem, ale vďaka za námet, Akonáhle budem mať trochu času mrknem na to a pokúsim sa zamyslieť :)
abetečkar
03.03.16,13:57
Ja som si túto reláciu vypočul na archíve a nemôžem súhlasiť s názorom, že poškodený mal predpokladať, že si môže spôsobiť úraz a toto považovať za porušenie bezpečnostných predpisov zo strany poškodeného. A myslím si, že došlo k viacerým porušeniam iných predpisov, tiež pri šetrení PÚ, celé je to akosi zlé. Nie je to nič iné ako alibizmus. Ja to vidím ako úraz nechať plávať do stratena.
frzanony
06.03.16,14:07
Ospravedlňujem sa, ja som uviedol hlúposť STVS 1 OBČAN ZA DVERAMI, správne má byť RTV 1 OBČAN ZA DVERAMI.
frzanony
07.03.16,22:22
Bol iba jeden názor, škoda. Ja si osobne myslím, že všetko sa robí v prospech firmy zamestnávateľa ako preniesť príčinu úrazu na postihnutého a tak zamestnávateľa zbaviť zodpovednosti za úraz. Celý spôsob šetrenia úrazu a následné súvisiace kroky smerujú tak, ako keby nebol známy sever. To je zle. Horšie ako zle. To je hrôza !!!
willma
08.03.16,06:59
z toho čo som videla, tak zamestnanec sa bude musieť domáhať svojich práv a keď nepochodí na Slovensku tak veru hnať to ďalej
frzanony
08.03.16,23:24
Keď pracujete, ako sama tvrdíte v oblasti BOZP „nejaký ten pátek“ tak predpokladám, že ste pracovali i za éry zákona 174/1968 Zb., stretli ste sa i s inšpektormi štátneho odborného dozoru a možno, že i pri šetrení smrteľných, alebo ťažkých pracovných úrazov. Takže je čo porovnávať. Podľa môjho názoru úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oproti minulosti ide parabolicky dole. Toho svedkom je i prípad, ktorý odznel v relácii OBČAN ZA DVERAMI 28.2.2016. To v skutočnosti Inšpektorát práce na šetrenie úrazu a na zistenie porušených bezpečnostných predpisov nemá kvalifikovanejších odborníkov? Na čo sú potom?, na čo je zákonom stanovené, že vyšetruje príčiny vzniku pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví?, len kvôli tomu, aby povedali, že nezistili žiadne porušenia predpisov, i keď je zjavné, že brána bola dlhšiu dobu poškodená, a tak dospeli k záveru, že zamestnanec si mal byť vedomý toho, že si môže spôsobiť úraz. Takýto výkon zo strany inšpekcie práce si zaslúži minimálne, mimoriadne ocenenie. Nebolo by podstatne vhodnejšie, aby takýto inšpektori práce radšej ani do práce nechodili, brali mzdu, ale aspoň druhým by svojou „odbornosťou“ neškodili, lebo tak, ako sa správne uvádza v stanovisku willma sa postihnutý musí domáhať svojich práv súdnou cestou napriek tomu, že existuje na tento účel štátom platený štátny orgán. No nie je to hanba?
willma
09.03.16,00:04
teraz som si to pozrela v repríze opäť. A ostalo mi smutno. Robila som skúšky na ABT - div že tam nechceli po mne recitáciu zákonov a vyhlášok spamäti - nespravila som, ale dovolím si tvrdiť, že v tomto prípade by som sa postavila jednoznačne na stranu poškodeného. Ako to že nebola na miesto privolaná polícia bezprostredne po úraze, nebol privolaný miestne príslušný IP, nezostalo miesto v pôvodnom stave, resp nebola spravená fotodokumentácia??? Idem na opakované asi budem útočiť. Prečo ja ako ABT musím ovládať všetko a mne nadriadený orgán spraví takéto niečo.???? A mimochodom ďakujem Bohu, že som sa doposiaľ nestretla s pracovným úrazom s ťažkým poškodením zdravia alebo s následkom smrti - ak by som to mala zodpovedne riešiť asi by ma utĺkli. a na odľahčenie v 68 som ťahala gumového káčera :)
endlessplay
09.03.16,16:40
Polícia je privolávaná v prípade podozrenia z trestného činu, IP v prípade ťažkej ujmy na zdraví. Následky, resp. lekársky posudok o tom, či sa jedná o ZPÚ bol k dispozícii zrejme až neskôr. V tom prípade ihneď nekonal nikto. Ani polícia, ani IP. Všetci čakali na vyjadrenia od lekárov. A že zamestnanec má predvídať??... zamestnanec má v prvom rade pracovať / bezpečne pracovať a nie predvídať, za to nie je platený... to aby mal zamestnanec podmienky na bezpečný výkon práce má zabezpečiť zamestnávateľ. Určite, existujú aj faktory, ktoré sa ovplyvniť nedajú-ľudia, ale technický stav medzi ne nepatrí.