Daduľa
13.06.06,07:40
Podpislai sme s dodavatelom zmluvu o dodávke tovaru nasledovne:
Zaplatili sme 1.6.2006 zálohu na tovar 500.000,-
Prisla nam faktúra k uhradenej zálohe 420.168,- základ dane
79.832,- DPH

Tovar dovezený 05.06.2006
Následná konečná faktúra k tovaru, nebola na plnú sumu 500.000,- ale

Základ dane 417.969,-
DPH 79.414,10
------------------------------
Spolu: 497.383,10


Preplatok zo zálohy 2.616,90 nám 10.06.2006 vrátili na podnikateľský účet.
Ako mám spravne zaúčtovať tento prípad??
Milan Benka
13.06.06,08:00
To vo faktúre za tovar neodpočítavali prijatú zálohu ?
Daduľa
13.06.06,08:00
Samozrejme odpočítali k úhrade 0,-

Práve mi prišiel dobropis ku vrátenej zálohe k daňovému dokladu :
Základ dane -2.199,10
DPH -417,80
---------------------------
Suma spolu: -2.616,90

Prosím poradte
Milan Benka
13.06.06,08:19
1. Fa za prijatú zálohu:

420168,- 314AE/321AE
79832,- 343AE/321AE

2. Fa za tovar: - keďže podľa zadania témy nie je v tejto fa odpočítavana záloha, klasickým zaúčt. by sa nám nevyrovnal účet 314AE, preto navrhujem účtovanie interným dokladom:

417969,- 131AE/314AE resp 504AE/314AE (podľa typu účtovania zásob)

3. Dobropis:

-2199,10 314AE/321AE
-417,80 343AE/321AE


Nezdá sa mi to úplne košér, ale dosiahneme správny stav účtov.
Fany
13.06.06,08:21
Zaplatená záloha: ......................314/221........ 500.000,-

Odúčtovanie DPH zo zálohy:........ 343.010/314.... 79.832,-

Konečná faktúra:....................... 504/321 ........417.969,-
...............................................343 .001/321.... 79.414,10
odpočet zálohy ..........................321/314 ........417.969,-
zúčt.DPH zo zál.......................... 321/343.010.... 79.414,10
Zostáva k úhrade 0,-

Dobropis: ................................ 504/321.......... - 2.199,10
............................................... 343.010/321..... - 417,80

Zostáva uhradiť .........................321/221 .........- 2.616,90
alebo .......................................221/321 .........+ 2.616,90

Ja si evidujem zvlášť DPH zo zálohy na účte 343.010, riadnu DPH na 343.001. Mám tak prehľad.
Fany
13.06.06,08:33
1. Fa za prijatú zálohu:

420168,- 314AE/321AE
79832,- 343AE/321AE

2. Fa za tovar: - keďže podľa zadania témy nie je v tejto fa odpočítavana záloha, klasickým zaúčt. by sa nám nevyrovnal účet 314AE, preto navrhujem účtovanie interným dokladom:

417969,- 131AE/314AE resp 504AE/314AE (podľa typu účtovania zásob)

3. Dobropis:

-2199,10 314AE/321AE
-417,80 343AE/321AE


Nezdá sa mi to úplne košér, ale dosiahneme správny stav účtov.

Nemáš zaúčtovanú zaplatenú zálohu 500 tis.
Daduľa
13.06.06,11:35
Dakujem, len by ma zaujímalo, či zúčtovanie 321/314 by nemala byť len suma vyúčtovana v konecnej faktúre a dobropis zúčtovaný oproti účtu 314.
Co myslíte??
A DPH z dobropisu v tomto prípade dávať tiež do riadku 25 DP k DPH??
Fany
13.06.06,11:46
Dakujem, len by ma zaujímalo, či zúčtovanie 321/314 by nemala byť len suma vyúčtovana v konecnej faktúre a dobropis zúčtovaný oproti účtu 314.
Co myslíte??
A DPH z dobropisu v tomto prípade dávať tiež do riadku 25 DP k DPH??
Áno, súhlasím. V mojom prípade zostane na konečnej faktúre mínusová čiastka, v tvojom je na faktúre 0,- a potom bude dobropis. Tam potom ale treba odúčtovať zvyšok DPH zo zálohy (účet 343.010). Opravujem prísp.5. Ďakujem za upozornenie.
Daduľa
13.06.06,12:03
Este raz dakujem a prosím dávať to ako dobropis do Daňového priznania DPH do riadkov 23 , 24,25???
Fany
13.06.06,12:06
Ja to dávam riadne medzi normálne DPH, teda r. 14,18,22. Je to len zníženie zaplatenej dane.
Myslím, že do r. 23,24, sa účtuje iba nadobudnutý tovar z iného čl.štátu - oprava a v r. 25, neviem. Mohol by sa k tomu ešte niekto vyjadriť, teda do ktorého riadku daň.priznania DPH dávate DPH z dobropisu?
Daduľa
13.06.06,12:09
Srdečná vďaka!!!
Pekný deň!!
Alllena
13.06.06,14:51
Ja to dávam riadne medzi normálne DPH, teda r. 14,18,22. Je to len zníženie zaplatenej dane.
Myslím, že do r. 23,24, sa účtuje iba nadobudnutý tovar z iného čl.štátu - oprava a v r. 25, neviem. Mohol by sa k tomu ešte niekto vyjadriť, teda do ktorého riadku daň.priznania DPH dávate DPH z dobropisu?
ja myslím,že do r.25 sa dáva DPH z dobropisu