transpres
21.03.16,09:29
Pred desiatimi rokmi som kúpil stavebný pozemok od štatutárneho zástupcu družstva, ktoré vzniklo ako prevádzkovateľ pozemkov pre výstavbu 10-tich rodinných domov.Okresný úrad vydal družstvu pred mojou kúpou "Rozhodnutie o povolení stavby IBV". Pozemok má všetky inžinierske siete a je v územnom pláne obce. Súčasťou kúpnej zmluvy bol aj geometrický plán na ktorom je jasné, že medzi miestnou komunikáciou a mojím pozemkom nie je žiadna prekážka,
ktorá by zabránila vstupu na môj pozemok.
Keď som chcel teraz pozemok predať, zistil som, že okolo môjho pozemku sú z dvoch strán, s ktorými susedím s miestnou komunikáciou inžinierske siete v šírke cca dva metre vyčleneným pozemkom v dĺžke cca sto metrov so samostatným parcelným číslom. Tieto pozemky boli pred piatimi rokmi predané štatutárom
tohoto družstva môjmu susedovi.
Sused mi teraz robí problémy s predajom tohoto pozemku, pretože
nechce, aby sa na mojom pozemku stavalo.
Prosím o radu ako mám postupovať.
Ďakujem za odpoveď.
Chobot
21.03.16,09:41
Podľa všetkého to, čo si si myslel, že je miestna komunikácia, nebola miestna komunikácia, ale pozemok družstva - teda súkromný pozemok.

V zadaní je veľa nejasností, bez znalosti ktorých sa nedá poradiť. Napr. aké inž. siete idú pred tvojim pozemkom? Kto ich vybudoval? Prečo tie parcely predali susedovi? Komu patrí tá údajne verejná komunikácia? Pokiaľ nepatrí obci, tak nie je verejná. Ak by patrila obci, nebolo by možné odčleniť ten pás.

Pri kúpe pozemku si nerátal so všetkými rizikami. Teraz treba riešiť s vlastníkom - susedom. Buď od neho okúpiť ten pás pred tvojm pozemkom, alebo vybaviť súhlas s ťarchou prechodu - možno čaká mastnú finančnú kompenzáciu. Možno to mali v pláne on aj so štatutárom družstva.