Kiara29
20.06.06,10:44
Ahojte,

potrebujem poradiť. Do rúk sa mi dostala osobitná dohoda k zmluve o postúpení práv a povinností, vyplývajúcich z leasingového obchodno-právneho vzťahu. Ide o súkromnú osobu ktorá nevedela splacať leasing
tak sme jej dali odstupné a kúpili sme si jeho pohľadávku voči leasingovke.
Ako zaúčtujem to odstupné, ktoré slúži na náklady súvisiace s leasingom?
Ďakujem.
Čakám;)
Danabard
04.07.06,07:53
Ak dôjde k postúpeniu nájomnej zmluvy na nového nájomcu a tento vyplatí pôvodnému nájomcovi odstupné, toto odstupné sa odpisuje u nového nájomcu ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. Vstupnou cenou pre odpisovanie je zostatková cena predmetu nájmu v čase postúpenia nájomnej zmluvy zvýšená o odstupné. Dana