ESTER
20.06.06,10:35
Kto máte skúsenosti s vrátením DPH z ČR pri nákupe nafty. Aký je postup. Kde sa možno o tom viac dozvedieť.
Milan Benka
20.06.06,17:24
Pozri http://www.porada.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/26757-dph-cechy.html?highlight=vr%E1tenie+dane

viď prísp. 14 - metodický postup