Karina
21.06.06,09:21
Zdravím, mám na Vás jednu otázočku:
Ak je niekto SZČO a popri tom je aj na materskej, prejaví
sa to nejakým spôsobom na jeho odpočitateľnej položke (podobným spôsobom, ako keď si manžel uplatňuje na manželku odpoč.položku vo výške = nárok zo zákona - vlastné príjmy kde sa počíta aj materské)
alebo či sa nejakym iným spôsobom materské (čiže nemocenské dávky) prejavia na daňovom základe.

Ďakujem za všetky odpovede.