Alicce
03.06.16,07:33
Dobrý deň,

zamestnávame zamestnanca na hlavný pracovný pomer (na polovičný úväzok). Chceli by sme ho zamestnať na plný úväzok. Stačí urobiť dodatok k pôvodnej pracovnej zmluve (v ktorom sa uvedie plný úväzok a dohodne sa vyššia mzda), alebo je potrebné skončiť daný pracovný pomer a uzatvoriť nový pracovný pomer s novou pracovnou zmluvou?
Ďakujem za všetky rady.
Tweety
03.06.16,07:34
PP nekončí, takže úpravu PZ dodatkom podľa ZP.
Alicce
03.06.16,07:35
Veľmi pekne ďakujem.