mondes
03.06.16,08:03
Ahojte poraďáci. Máme povinnosť podať mimoriadne DPH za mimoriadne obdobie od 20.04.2016 do 31.05.2016. Preštudovala som si, ako to mám urobiť. Avšak potrebovala by som pomôcť konkrétne v mojej situácii. Klient, ktorému to mám urobiť prevádzkuje kaderníctvo a bistro. To znamená, že tržby z ERP od 20.apríla do 31. mája sčítam a na to vypočítam 20% DPH. To bude daň na výstupe. Zatiaľ to viem. Avšak je tu aj nárok za toto obdobie na odpočet dane z prijatých tovarov a služieb od platiteľa dane podľa § 55 ods. 3 zákona o DPH.
Vyberám zo stránky FS:

Zdaniteľná osoba za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, podá jedno tzv. mimoriadne daňové priznanie, v ktorom uvedie daň z dodaných tovarov v tuzemsku (aj z predaných zásob) za uvedené obdobie a zároveň si môže uplatniť odpočítanie dane z tovarov, ktoré nakúpila v tomto období ako aj zo zásob, ktoré nakúpila v postavení zdaniteľnej osoby ešte pred obdobím, ako mala byť platiteľom dane a predala počas obdobia, v ktorom mala byť platiteľom dane.Prosím, ako zistím, čo klient predal v tom mimoriadnom období, ak na dokladoch z ERP nemá rozpísané položky predaného tovaru, len celkovú sumu? Ako to môžu pri daňovej kontrole skontrolovať, či si správne uplatnil v tomto prípade odpočet? Ďakujem veľmi pekne.

Ak máte s tým vlastnú skúsenosť, poraďte prosím. Nepotrebujem tu však postup zo stránky FS (to som si preštudovala), len ma zaujíma hlavne to zvýraznené. Ďakujem ešte raz.
maska4
03.06.16,09:48
Na tržby sa nedáva 20% Dph. Tá sa počíta z tržby.....z pásky ERP. Robila som niečo podobné nedávno. A na dokladoch z ERP by mal mať zadefinovanú službu a tovar

nechceš usmernenia ,ale jedno priložím
predaj podniku alebo jeho časti, ak tvorí samostatnú organizačnú zložku, platiteľ dane nezdaňuje.

otázka č.2 napr
mondes
03.06.16,09:56
Takže si už celkovú tržbu rozdelím na základ a DPH. Správne? A tá dph bude na výstupe.
Ja som to počítala tak, že ak je neplatca DPH, faktúruje bez DPH a tým pádom celá výška faktúry je základ dane pre výpočet DPH. Preto som počítala 20% z celovej tržby. Ďakujem.
maska4
03.06.16,10:07
aj ja som to tak robila ...ale usmernenie je jasné...tržba - dph .....to je základ....áno, tak to už bude správne....a daň odpočet vychádzame z dokladov po ruke...FA,VPD
mondes
03.06.16,11:44
Z dokladov po ruke.... :) Lenže DPH si v tomto prípade môže uplatniť z tovarov nie len nakúpených, ale aj predaných v tomto mimoriadnom období. A pri predaji poldecákov alkoholu je ťažké zistiť, koľko sa čoho predalo a dokonca k 1.6.2016 sa menil fiškál v ERP, (prechod na DPH) takže obdobie pred DPH už vôbec v ERP neukazuje. Bude to ťažké.
maska4
03.06.16,12:53
mne to nejak nejde do hlavy....poldecáky su predsa tržba v ERP ...ved tam najskôr robil dennú závierku....a každá ERp musí mať svoju pamať a dá sa odtiaľ vytiahnuť čo potrebuješ ....servis spraví vždy záznam...ak anuluje staré obdobie, uchováva sa obdobie predtým
mondes
03.06.16,13:18
Zrejme to takto bude, ako píšeš. Má mi klient doniesť nejaké CD, na ktorom majú byť údaje, ktoré potrebujem. Dúfam, že to urobím správne.
maska4
03.06.16,13:56
určite k tomu niečo musí byť ,pýtaj si, alebo nech to zanesie do servisnej organizácie a tam mu to" vytiahnu" je to v prvom rade v jeho záujme , aby to mal na poriadok. TY účtuješ len to čo máš po ruke....on všetky veci musí archivovať v prípade daň.kontroly...príjem..atď...takže aj toto musí niekde mať..