raikkonenka
03.06.16,08:51
Ak spoločnosť uplatnila len časť daňových odpisov z dôvodu, že nemala príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo výške celých daňovových odpisov, daňová zostatková cena sa zníži o uplatnené daňové odpisy alebo o celé daňové odpisy? Bude si môcť spoločnosť uplatniť daňové odpisy v nasledujúcich obdobiach, keď už príjem z prenájmu bude prevyšovať daňové odpisy? Ďakujem.
Consultix
03.06.16,07:43
Rozdiel z danoveho odpisu,ktory nebol uplatneny z dovodu, ze vynosy z najmu boli nizsie ako vypocitane odpisy sa uplatni v rokoch po standardnej odpisovej dobe. Nieje mozne uplatnit si takto neuplatnenu cast odpisov pocas odpisovania.
raikkonenka
03.06.16,10:27
Samozrejme, daňové odpisy nemôžu v zdaňovacom období prekročiť zákonom danú výšku, len som sa chcela utvrdiť v tom, že o tie odpisy spoločnosť nepríde, že si ich douplatní. Takže program mi to robí zle, resp. ho musím nastaviť tak, aby to robil dobre. Ďakujem za odpoveď.