Benko
03.06.16,15:09
Mám DF 2411,60 úč 111/321 jednotková cena 24,116
príjemka zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta, t.j. tam mi berie jednotkovú cenu 24,12 eur a celkom suma na príjemke je 2412,00 eur účtované 112/111
Rozdiel 0,40 eur ako zaúčtujem?
Dav
03.06.16,18:10
111/112 AE rozdiel zo zakrúhľovania 0,40 a pri vydaní zo skladu 0,40 112/648