kajab
04.06.16,11:50
Sú nákladom spoločnosti platené debetné úroky z titulu poskytnutého kontokorentného úveru od banky?
Consultix
04.06.16,12:30
Ak dlznikom uveru je spolocnost a uverove zdroje boli pouzite na vydaje na udrzanie, dosahnutie a zvysenie prijmov, tak debetny urok z KTK uveru je uznatelnym danovym vydavkom spolocnosti.
kajab
04.06.16,16:50
A keby sa v termíne splatnosti neuhradili, zaplatili by sa sankčné úroky tak tie už nie sú nákladom od roku 2015?
kajab
04.06.16,17:26
Asi ma pomýlila zmena pri sankčných úrokoch z omeškania od roku 2015 (tie sú nedaňov)