SáraE
04.06.16,13:14
- Predpis-Poplatky za STV a SRo za rok 2015 som zaradila medzi 538/345 a úhradu ako 345/221 ale od 01.03.2015 sa stav zamestnancov zmenil ale firma nepožiadala o vrátku preplatku. Ani neviem či by im ju vrátili. Mám to ID predpisom k 01.03. zaúčtovať ako 548-nedaňový/538?.
avalik
04.06.16,14:19
Ak nebola oznamena zmena, ziadny preplatok nevznikol

340/2012
§ 6

(7) Ak sa zníži počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady podľa odseku 5, nárok platiť nižšiu sadzbu úhrady vzniká platiteľovi podľa § 3 písm. b) po oznámení a preukázaní zmeny povinnosti platiť úhradu podľa § 9 ods. 6 písm. a)
a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po oznámení a preukázaní tejto zmeny, ak sa platí úhrada mesačne,
b) po oznámení a preukázaní tejto zmeny od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo, ak sa platí úhrada jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok.
SáraE
04.06.16,14:27
No len chyba vznikla na strane firmy, takže to má zaúčtovať k 31.12.2015 ako 548-nedaňový / 538 ?