prstienok
06.06.16,06:40
Zamestnankyňa okrem PP má ešte od iného zamestn. príkaznú zmluvu - plní mliečny automat začo dostáva odmenu 20,- mesačne. Dopĺňa ho 10 mesiacov za rok, čiže ročne to robí 200 Eur. berie sa to ako príležitostný príjem a nemusí odvádzať daň?.... firma jej ani neposiela potvrdenie zdaniteľných príjmoch...
Consultix
06.06.16,08:06
Prilezitostny prijem by mal byt prilezitostny a nie sustavny. Preto som toho nazoru, ze takyto prijem sa neda povazovat za prijem podla par. 8 ods 1. pism. a) ZoDP.

Podobne argumentuje aj FS:


Otázka č. 4 - Príjmy z príležitostných činností

Daňovník, ktorý je celý rok 2015 zamestnaný, príležitostne pokosí trávnik susedom a dosiahne príjem 100 eur za rok. Je možné takýto príjem považovať za príjem z príležitostných činností, ktorý sa zaraďuje medzi príjmy podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov.
Odpoveď
Ak daňovník túto činnosť vykonal príležitostne (nie sústavne a opakovane), je možné príjmy z vykonávania predmetnej činnosti považovať za príjmy z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov. Nakoľko suma príjmov z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov, ktorú daňovník dosiahol v roku 2015, nepresiahla sumu 500 eur (suma oslobodených príjmov), daňovník nedosiahol zdaniteľné príjmy z príležitostných činnosti podľa § 8 ods. 1a) zákona o dani z príjmov. Za predpokladu, že daňovník požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov, nemá povinnosť podávať daňové priznanie. Rovnaký postup sa uplatňoval pri zdaňovaní týchto príjmov aj v roku 2014.

https://podpora.financnasprava.sk/index.php?type=page&urlcode=531581&title=Pr%C3%ADjmy-z-pr%C3%ADle%C5%BEitostn%C3%BDch-%C4%8Dinnost%C3%AD
rexogazda
06.06.16,14:24
toto nie je ani dohodu o vykonaní práce a nie to ešte na príkaznú zmluvu.

je to čistý prípad na dohodu o pracovnej činnosti. Je tam opakovaná činnosť a pravidelný mesačný príjem.