simonova815
06.06.16,09:50
platca DPH si u nas objednal zhotovenie zariadenia kaviarne (bar, obklady stien, lavice, dvere a pod.) a vramci objednavky aj 28 ks stolov. objednal to naraz, ako jednu zakazku. tie stoly tvoria cca 13% z objemu celej zakazky. Pisala som na FS ci mame tie stoly vyfakturovat vramci jednej dodavky alebo ako dve a odpisali mi: S konkrétnymi otázkami Vám odporúčame obrátiť sa na kompetentné právnické resp. fyzické osoby (auditorov, daňových poradcov), ktoré sa zaoberajú uvedenou činnosťou.
Studovala som si metodicky pokyn a mne z toho vyplyva, ze ak ide o jednu zlozenu dodavku a stoly ako vedlajsia resp. sprievodna dodavka su ale prostriedok naplenia ciela hlavnej dodavky (ved predsa zakaznik nato aby si vypil kavu co mu pri bare pripravia, tak si musi niekam sadnut), tak by to malo byt cele spolu a bez DPH. Prosim opravte ma ak sa mylim. resp ak to viete niekto vysvetlit, ako to teda vidi FS a nasi danovaci,
promont maja
06.06.16,10:48
.. nemyslím si, že tvoj prípad je jedno zložené plnenie ... hmm ... uvažujem .., nakoľko v prípade voľne stojaceho nábytku ( = inventár kaviarne) by nešlo o sekciu F , pretože tento nábytok nie je povinnou súčasťou vybavenia kaviarne v súvislosti s kolaudáciou, čiže stavebným zákonom ... a ... vstavaný barový pult, zmontované police. nie voľne stojace lavice, by mohli spadať pod sekciu F, presnejšie pod CPA 43.32.10 .. asi tak .. by som ja ... ale je to len môj názor ...

... ak to ale vezmem z pohľadu objednávky ako celku .. tak vychádza, že by aj mohlo ísť o jedno zložené plnenie .. len ... je to len a len na tvojom rozhodnutí ... zišiel by sa ti názor daňového poradcu .. aj keď si nie som celkom istá, či dostaneš takú odpoveď, ktorá ťa v tom uistí ..

.. zaujímavý je ... ESD ... Rozsudok C – 41/04 (Levob Verzekeringen BV) z 27. októbra 2005

- FDP sa zaviazal dodať Levobu počítačový program (základný operačný systém), ktorý predával poisťovacím spoločnostiam v USA, za odplatu 713 tis. USD,
- v zmysle zmluvy bola licencia odovzdaná v USA a Levob konal ako dovozca tovaru do Holandska,
- informačné nosiče obsahujúce základný operačný systém boli Levobom dovezené do Holandska,
- okrem toho sa FDP zaviazal zaviesť základný operačný systém a prispôsobiť ho do informačného systému, v ktorom pracuje Levob, za cenu v rozpätí od 793 tis. do 970 tis. USD a počas piatich dní vyškoliť zamestnancov Levobu za cenu 7,5 tis. USD,
- zmluva obsahovala, že prispôsobený informačný systém bude predmetom jedného všeobecného testu,
- predbežná otázka znela, či má byť dodanie operačného systému tak ako je opísané v tomto prípade (vyvinutie a dodanie štandardného operačného systému na nosiči a neskoršie prispôsobenie potrebám kupujúceho, ktoré je predmetom dvoch rozdielnych cien) považované za jedno plnenie, a ak odpoveď je áno, má byť toto plnenie považované za službu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je dodanie nosiča,
- súdny dvor rozhodol, že ak sú viaceré prvky alebo činnosti dodané zdaniteľnou osobou v prospech zákazníka úzko spojené tak, že tvoria objektívne z ekonomického hľadiska celok, ktorého oddelenie by bolo neprirodzené, súbor týchto prvkov alebo činností tvorí jediné plnenie na účely uplatnenia dane,
- súdny dvor rozhodol, že jediné plnenie v prípade Levob má byť kvalifikované ako dodanie služby v zmysle čl. 6 bod 1 Šiestej smernice, keď predmetné prispôsobenie programu nie je druhoradé, ani vedľajšie, ale naopak má prevládajúci charakter; takým je najmä prípad, keď vzhľadom na faktory ako sú rozsah, náklady alebo trvanie prispôsobenia je rozhodujúce pre umožnenie použitia operačného systému upraveného pre kupujúceho.
simonova815
06.06.16,12:35
dakujem, praveze ja si nemyslim, ze je to na mojom rozhodnuti. A prave preto som pisala na FS, nech ma teda vyvedu z omylu a oni ma odbili, ze sa mam obratit na dan. poradcu ci auditora. ked sa clovek automaticky pozrie ze stoly su samostatne stojaci nabytok, tak jasne ze s DPH, len nikto nerisi zlôožene plenenie. my sme dodavali zariadenie kaviarne ako celku, bar, dvere, lavice, obklady stien a aj stoly su vyrobene z toho isteho materialu a dizajn stolov je prisposobeny celkovemu dizajnu, cize to nie je dodavka stolov ako takych. uz som pisala aj jednemu danovemu poradcovi, zatial mi neodpisal, dokonca aj tomu odberatelovi som povedala, ze nech sa vyjadria ich uctovnici ci dan. poradcovia. Hneva ma, ze sa presadi nejaky zakon, avsak ked nastane nejaky takyto pripad, tak odrazu nikto nevie ako to ma byt spravne.....
dana11
06.06.16,13:14
Fakturovala by som dve samostatné plnenia.
Jedno na stavebné práce a druhé na dodanie stolov.
Ak nemáte, tak si urobte Zmluvu, v ktorej si to takto zazmluvnite alebo to doplnte do objednávky resp. cenovej ponuky....niekde.
promont maja
07.06.16,06:42
.. tak poďme hľadať argumenty, pretože architektonické dielo ako celok v zmysle designu by aj mohlo spĺňať definíciu zloženého plnenia, samozrejme za podmienky, že vieme jasne definovať celok, ktorého oddelenie by bolo neprirodzené, t. j. opierajúc sa takto o rozsudok ESD C-41/04 ...

§ 8 zákona o DPH ( 222/2004 Z. z.)
(1) Dodaním tovaru je
b) dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy.

§ 536 Obchodného zákonníka
(2) Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.

§ 30 Postupov účtovania PU
(1) Na účely účtovania zákazkovej výroby u zhotoviteľa sa rozumie
a) zákazkovou výrobou zákazka vznikajúca na základe zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom osobitne dohodnutá na zhotovenie majetku alebo kombinácie majetkov, ktoré spolu súvisia alebo sú navzájom závislé vzhľadom na ich dizajn, technológiu, funkciu, účel alebo použitie, pri ktorej objednávateľ určuje hlavné konštrukčné prvky alebo architektonicko-stavebné riešenie, a preto nejde o štandardizovanú výrobu; zákazkovou výrobou sa okrem zhotovenia majetku alebo kombinácie majetkov rozumie aj ...

... či? ... opora v zákone, čo sa týka zákazkovej výroby = tu je ale potrebné spomenúť, že táto výroba sa týka viacerých účtovných období ...

... už viac neviem ... a len zvážiť posledný odsek, ktorý som ti včera uviedla ... tak ti ho tu ešte raz, nakoľko potrebuješ presvedčiť aj tým, že ide o jedno plnenie, kde dodávka voľne stojaceho nábytku nie je plnenie druhoradé, ani vedľajšie ... či?:

- súdny dvor rozhodol, že jediné plnenie v prípade Levob má byť kvalifikované ako dodanie služby v zmysle čl. 6 bod 1 Šiestej smernice, keď predmetné prispôsobenie programu nie je druhoradé, ani vedľajšie, ale naopak má prevládajúci charakter; takým je najmä prípad, keď vzhľadom na faktory ako sú rozsah, náklady alebo trvanie prispôsobenia je rozhodujúce pre umožnenie použitia operačného systému upraveného pre kupujúceho.
dana11
08.06.16,12:32
to fakt súvisí táto aktuálna téma s rozsudkom z roku 2005 ???
promont maja
08.06.16,14:01
... ak sa týka zloženého plnenia? .. áno ... aj skorších rokov .. napr. C-173/88, C-308/96, C-349/96, C-94/97, C-394/04, C-395/04, C-231/94 atď.

.. idem ti tu pricapiť jeden materiál, ktorý bol kedysi na webstránke finančnej správy ( už som ho tu síce viackrát pricapila .. ) ... pozri vyššie v mojom príspevku ..