Kristina27
06.06.16,10:05
Obdržali sme z ČR daňový doklad: prodejka, tovar bol zaplatený v hotovosti v EUR. Na doklade je napísané: Daň odvede zákazník. Musím to samozdaniť?
Ja som si myslela, že samozdanenie prebieha na základe faktúry, nie prodejky za hotové.