Ucto2016
06.06.16,11:42
Ako by ste tvorili (ktoré faktory by ste zohľadňovali)
odpisový plán dlhodobého majetku v súlade s účtovnými predpismi
v SR, ktorý vlastní účtovná jednotka ako záložný dlhodobý majetok
(napr. pre prípad okamžitej výmeny a pokračovania vo výrobe).