RáchelGoleniova
06.06.16,11:45
Dobrý deň, k 31.12.2014 sme tvorili rezervu na dovolenku účet 521/323 - čiže to v roku 2014 bolo v nákladoch na účte 521.
V roku 2015 sa náklady na 521 ponížili zaúčtovaním 323/521 ako čerpanie dovolenky. Je to z hľadiska nákladovosti v roku 2014 - 2015 ok?
Tweety
06.06.16,11:49
Nie, nie je. Čerpanie R účtujeme 323/331.
Pozri aj sem:
http://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=323&popis=Kratkodobe-rezervy&i=336
RáchelGoleniova
07.06.16,08:08
Lenže v roku 2014 som to mala v nákladoch - čiže v roku 2015 by som tie náklady mala ponížiť. Správne tomu rozumiem? Takto by som to mala 2x v nákladoch. Vedie sa účtovníctvo typ B.
Tweety
07.06.16,08:39
účtovníctvo typu B Zákon nepozná, spôsob účtovania B je možný len pri účtovaní skladu, jednoducho mzdu , na ktorú bola R, nebudeš účtovať ale rovno čerpanie rezervy, pozri postupy účtovania
Gabi03
07.06.16,08:45
čerpanie akýchkoľvek rezerv má v skutočnosti ísť oproti súvahovému účtu, nie nákladovému. avšak pri mzdách sa väčšinou používa účtovanie čerpania v dvoch krokoch: 1. účtovanie starej dovolenky 521,524/331 a čerpanie rezerv 323/521,524.
Záleží však od mzdového programu, čo vie a čo nie ;)
RáchelGoleniova
07.06.16,10:25
Takže stará dovolenka v roku 2014 bola v nákladoch 521,524/331 a v roku 2015 som týmto zaúčtovaním náklady ponížila 323/521,524. Správne tomu rozumiem?
rexogazda
07.06.16,10:36
Rezerva na nevyčerpané dovolenky
521, 524 / 323 - tvorba rezervy
323 / 331 - použitie rezervy
323 / 521, 524 - zrušenie nepotrebnej rezervy

Postupy účtovania 2016
§19

(8) Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo na tento nákladový druh nie je ustanovený nákladový účet, tvorí sa rezerva na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo účtu 568 – Ostatné náklady na finančnú činnosť. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Pri rezervách sa uplatňuje zásada správneho vyčíslenia konečného zostatku súvahového účtu rezerv a k tomu prislúchajúcich konečných stavov nákladov.
Gabi03
07.06.16,12:02
správne. lebo cez výplatné pásky sa čerpanie dostalo na 521,524/331 - predpokladám
Adiks
07.06.16,12:09
To čo uvádzaš ako účtovanie čerpania rezerv nie je správne. Správne účtovanie predsa nemôže byť závislé od toho, čo "vie" alebo "nevie" softvér. Jediný správny účtový zápis čerpania rezerv je 323/331 v prípade náhrad za dovolenku a 323/336 v prípade preddavkov na zdravotné poistenie a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom z náhrad za dovolenku.
Gabi03
07.06.16,12:41
tak ak to môj soft nevie, tak o tom asi jednoducho nebudem účtovať, však? ;)
Tweety
07.06.16,12:56
Gabi ale ten postup fakt nie je správny, niekedy sa tak účtovalo ale tu došlo k zmene v postupoch
Gabi03
07.06.16,13:53
ja viem, tiež som čítala postupy.... lenže keď môj inak dobrý soft toto nedokáže, tak čo mám spraviť? naozaj... z praxe.... no a ak by došlo ku kontrole, toto by vytkli asi naozaj len nejaký tí najhorší z najhorších kontrolórov... btw... toto to už bolo raz dávno-pradávno (rozumej pár rokov) dozadu rozoberané... a ak si dobre pamätám, zhodli sme sa, že teda ak sa inak nedá, môže sa to robiť aj v dvoch krokoch
Tweety
07.06.16,13:54
ved len opravíš zápisy v celkovom rozúčtovaní miezd
Gabi03
08.06.16,10:54
to nie sa vždy dá, lebo čerpanie rezerv sa vypočíta z aktuálneho priemeru, ktorý sa nemusí zhodovať s priemerom pri tvorbe rezervy, t.j. sumy by nesadli.
Adiks
09.06.16,12:57
Ja si myslím, že čerpanie rezerv nerieši žiadny softvér, je potrebné časť sumy zaúčtovanej na účtoch 521 a 524 odúčtovať na účet 323 vo výške zodpovedajúcej čerpaniu dovoleniek v danom mesiaci. K argumentu, že aktuálny priemer pri čerpaní rezerv sa nezhoduje s priemerom použitým pri tvorbe rezerv, treba povedať toľko, že rezerva je ODHAD, v žiadnom prípade sa nemôže stať, že tvorba rezerv a čerpanie rezerv budú rovnaké, veď dovolenky sa čerpajú spravidla vo viacerých štvrťrokoch, keď platia rôzne priemery.
Gabi03
09.06.16,14:19
náš Softip to rieši, ale nestretla som sa s nijakým iným, ktorý to mal zahrnuté vo svojom programe