cinky16
06.06.16,13:18
ahojte, STK, EK na osobné vozidlo platí na dva roky, mám to prepočítavať a dať do nákladov 2016 len pomernu časť? a potom NBO rok 2017 plus NBO rok 2018?
Tweety
06.06.16,13:29
Nie, nemáš.
cinky16
06.06.16,13:35
cize cele rovno do nakladov?
Sarlotka
06.06.16,23:10
chvíľku to tak vyzeralo, ale stihli novelizovať zákon o dani z príjmov ešte pred podaním DP, vyzeralo to, že aj STK budeme rovnomerne zahrňovať do ZD, ale doplnili v zákone, že sa to bude týkať len sumy nad 2 400 eur...

§ 17 ods 19 písm. g)
výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov,1) zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené, pričom výdavky na normy a certifikáty1) neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednorázovo.