Dašena O.
08.06.16,07:03
Zdravím, môže u FO pracovať stará mama tejto FO bez zmluvy? Všade sa uvádza, že príbuzný v priamom rade je mama,otec,syn,dcéra ale neviem či to platí aj pre starú mamu, ktorá je dôchodkovo poistená-starobný dôchodok
veronikasad
08.06.16,07:15
Prarodič a vnuk (vnučka) sú príbuznými v priamom rade
Tweety
08.06.16,08:04
Výňatok zo ZP §40
(5) Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.