EKO-HAUS
08.06.16,08:09
Kvôli formálnej chybe musím podať opravné daňové priznanie. Mám povinnosť podať k nemu aj účtovnú závierku aj keď sa ani jeden údaj uvedený v pôvodnej riadnej účtovnej závierke nemení ?
Tweety
08.06.16,08:10
Nie.
kn-alka
08.06.16,09:03
podávaš len to, čo sa menilo - a určite opravné daňové? nie ste už po lehote? či ste mali odklad podania?
EKO-HAUS
08.06.16,12:43
Nie, máme odklad do 30.6.2016. Takže opravné. Vďaka za info