Gong
08.06.16,08:25
Ak mám na fa za dopravu - vývoz tovaru 17.5.16 (uvedené na fa, ktorú sme dostali, preprava za náš tovar), dát.vyst.+dát.dodania je 6.6.2016. Je to správne? Berie sa do úvahy dátum vykládky a od toho sa potom robí dátum dodania? Tak som to pochopila z čítania na internete. Jedná sa mi o to, či nie je chyba ked ja na fa uvedený vývoz z mája a dát. dodania je jún. Poradíte mi prosím?
Ďalej sme dostali dobropis dátum vyst.+ dátum dod. 6.6.2016, dobropis bol k fa za dopravu vývoz z dátumu 10.5.16 - dát.dod. 26.5., - dobropis správne vystavený. K dobropisu musím mať i dôvod, prečo sa dobropisuje?
Jedná sa o vývoz vrámci SR.

Dakujem