RáchelGoleniova
08.06.16,08:55
Dobrý deň, správne som postupovala pri dodaní faktúry na ktorej bolo uvedené Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby.
Dodávateľ ma inf.,že naša platba im bola pripísana na účet 24.05.2016 ale my sme ju z účtu mali odpísanu 23.05.2016.

Do KVDPH som ju uviedla do B2 s dátumom 24.05.2016,
do DPH tiež 24.05.2016 aj keď na faktúre je dátum dodania 19.05.2016.

Postupovala som správne?
zakizan665
08.06.16,09:58
Áno postupovali ste správne, pripájam príklad z daňového centra, v ktorom sa postupuje podobne, len tu poukazujú aj na prípad, že by sa nevyplatila celá suma, ale princíp je rovnaký:
Príklad :

Platiteľ A uplatňujúci osobitnú úpravu dodal dňa 16. 3. 2016 tovar platiteľovi B v cene 7 200 eur, z toho základ dane 6 000 eur, DPH 20 % 1 200 eur. Platiteľ uviedol na faktúre informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa dodania tovaru, t. j. do 31. 3. 2016. Platiteľ B poukázal čiastočnú platbu vo výške 3 000 eur bezhotovostným prevodom dňa 29. 4. 2016, platba bola na bankový účet platiteľa A pripísaná dňa 2. 5. 2016. Daňová povinnosť z prijatej platby vznikla dodávateľovi A prijatím platby na bankový účet dňa 2. 5. 2016 vo výške 500 eur (3 000 x 20/120). Platiteľ A uvedie daňovú povinnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie máj 2016, resp. II. štvrťrok 2016.
RáchelGoleniova
08.06.16,11:38
Ďakujem,mala som to už možnosť čítať ale v závere sa nerieši firma B-čiže odberataľ ale firma A-dodávateľ. Ďakujem.
zakizan665
08.06.16,12:10
Áno to je pravda, ale určili že daňová povinnosť vzniká dňom pripísania peňazí na jeho účet. Následne potom uplatníte pravidlo, že nárok na odpočet dane vzniká dňom, kedy vznikla daňová povinnosť. To platí vždy. Aj v zákone sa píše: paragraf 68d ods.5 Právo odpočítať daň z tovarov a služieb, ktorú voči platiteľovi podľa odseku 2 uplatnil iný platiteľ, vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu platiteľom podľa odseku 2 dodávateľovi. Ak platiteľ podľa odseku 2 zaplatí len časť protihodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať daň vzniká pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.
RáchelGoleniova
08.06.16,12:24
Ja som ale dostala takú zaujímavú faktúru kde je uvedené:
- dátum dodania 0 / to by mal byť dátum pripísania na účet dodávateľa /
- dátum povinnosti 17.05.2016 / to je zhodné s dátumom vystavenia /.
Ten dátum daňovej povinnosti by nemal byť tiež prázdy 0?

Ďakujem.