Janinkaaa
08.06.16,11:09
Budem robiť priebežnú ÚZ k 30.06.2016.
Táto priebežná položka bude "vyzerať" tak ako koncoročná ?
Teda musím vypočítať daň k 30.06.2016, zaúčtovať ju a bude vykázaná aj vo Výkaze ZaS ?