Marcela Hudecová1
08.06.16,12:06
asi ... otázka, ale poprosím zákon, ktorý ustanovuje prefocovanie prijatých pokladničných dokladov z registračky, vďaka
ivka70
08.06.16,12:08
a to nejaky zakon ustanovuje?
Dav
08.06.16,13:30
Taký zákon neexistuje. Ale bločky zvyknú časom vyblednúť, tak sa začali prefocovať, aby bolo čím dokázať náklady/výdavky. Začas takéto doklady akceptoval aj daňový úrad pri kontrole. Teraz je už v zákone stanovené, že je povinnosťou predávajúceho zabezpečiť vytlačenie dokladu na termopapier s určitou životnosťou.
zanetka68
08.06.16,13:32
Podľa môjho názoru ide o preukázanie zaúčtovaných nákladov a DPH uplatnených z dokladov ERP v prípade daňovej kontroly. Niektoré pásky sú z takých materiálov, na ktorých za nejakú dobu nie je vidieť takmer nič. Preto sa zvyknú doklady z ERP kopírovať.
Marcela Hudecová1
08.06.16,13:42
dík:)
promont maja
08.06.16,13:56
... ak polúskaš tu na porade nájdeš ... vybielené bločky sa dajú "obnoviť", ak pod nimi budeš fúkať teplý vzduch napr. zo sušiča ... daňové kontrolórky toto poznajú .. a aj sa zasmejú, ak by bolo potrebné ich presvedčiť .. pretože tým, že mám dobrú kópiu bločku a k tomu úplne vybielený bloček z registračnej pokladnice = nedokážem, že to, čo je na tej kópii, bolo aj na tom vybielenom bločku .. možnože ti to príde vhod ...
Consultix
08.06.16,18:54
Pozrime sa na to, co hovori Zakon o uctovnictve


§ 8
(1) Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
(6) Účtovníctvo účtovnej jednotky sa vedie spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná jednotka je schopná zabezpečiť trvalosť po celú dobu spracovania a úschovy podľa § 31 až 36 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20160101#paragraf-31).

§ 35 Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie
(1) Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu. Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť ochranu použitých technických prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením.
Nikde nie je uvedene, ze treba vyhotovit kopiu, alebo predmetne doklady sa maju oskenovat, ale opieram sa o argumentaciu, ze vyhotovenim fotokopie dokladu konam v umysle ochrany uctovnej dokumentacie proti zniceniu/poskodeniu.

Je jasne, ze predmetna kopia nie je akceptovatelnym dokladom, ale v pripade sporu ako jedine riesenie dava prostriedok na ochranu uctovnej jednotky v pripade sporu o preukazatelnost a obhajitelnost uctovneho zaznamu.

Ostava este alternativa, ked doklad (alebo neskor jej kopiu) naskenujem a budem sa odvolavat na nasledovne:

§ 31 Účtovný záznam
(2) Na účely tohto zákona sa považuje za
a) písomnú formu účtovný záznam vykonaný rukopisom, písacím strojom, tlačiarenskými alebo reprografickými technikami, alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorého obsah je pre fyzickú osobu čitateľný,
b) technickú formu účtovný záznam vykonaný elektronickým, optickým alebo iným spôsobom neuvedeným v písmene a), ktorý umožňuje jeho prevedenie do písomnej formy; prevedenie do písomnej formy sa nevyžaduje pri podpisovom zázname podľa § 32 ods. 3 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20160101#paragraf-32.odsek-3).
(3) Účtovná jednotka môže vykonať prevod účtovného záznamu z jednej formy do druhej formy. V tomto prípade je povinná zabezpečiť, aby obsah účtovného záznamu v novej forme bol zhodný s obsahom účtovného záznamu v pôvodnej forme. Táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak účtovná jednotka predloží účtovný záznam v pôvodnej aj novej forme a ich obsah je zhodný alebo to preukáže iným spôsobom, ktorý nespochybní žiadna z osôb, ktoré s prevedeným záznamom pracujú. Účtovná jednotka je povinná mať k dispozícii účtovné záznamy, ktorými dokladuje formu vedenia účtovníctva.
(4) Všetky formy účtovného záznamu sú rovnocenné; obsah všetkých účtovných záznamov má rovnaké dôsledky, ak sú vykonané vo forme podľa odseku 2.


Je to na hlavu postavena "digitalizacia" zaznamu, ale ked nikto neriesi termotlaciarne a my za to musime zodpovedat? Osobne by som termotlaciarne zakazal a zaroven by som daval pokuty aj za "vyjazdene" pasky...
Marcela Hudecová1
09.06.16,06:35
:)
Ing. Ľubomír Janoška
09.06.16,07:42
A čo s hnedým bločkom? Mal som ho natrieť krémom s UV32? :D