zanetka68
08.06.16,13:19
Realizovalo sa postúpenie leasingu z jednej s.r.o. na druhú s.r.o. s tým, že nástupca dostal Dohodu o zámene účastníkov leasingovej zmluvy, splátkový kalendár - oprava (pokračovanie verzie pôvodného kalendára - 16 splátok) a amortizačný plán pôvodný iba so zmenou názvu subjektu, teda od roku 2013. Mám pravdu, že nástupca by mal mať splátkový kalendár na predmet leasingu po dobu min. 60% doby odpisovania? Predmetom leasingu je súbor strojov zaradených do 2. odpisovej skupiny. Je to v poriadku? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď vopred. :)