erah
08.06.16,15:00
je treba vystavenú faktúru uhradenú cez terminál zaúčtovať na zákl. uzávierky ERP? Ako? 315.002/311 cez úhrady faktúr? /Dokl. ID - nedavať cez ost. pohľadávky? Príjem na BU /dokl. BV/ 221/315.002 a províziu /dokl. ID/ 568/315.002? Ide o to, že ak mám cez ERP uhradu za TOV v hot., nahodím to cez ost.pohľadávky 315.001/604,343 a následne ak je v ten deň aj hotovosť - cez úhr. ost.pohľ. 211/315.001, pripísanie na BU - cez úhr. pohľ. /dokl. BV - aby to hodilo do BV/ 221/315.001 a províz. cez uhr. pohľ. /dokl. ID/ 568/315.001. Ako je to s faktúrou. Tú musím uhradiť cez úhr. faktúr - stačí to urobiť ako som písala hore ?
Viete mi niekto poradiť?