77Miriam
09.06.16,08:21
Prosím, kde zaúčtovať poplatok za terasu platenú mestu na základe zmluvy v štvrťročných splátkach.
538/345 alebo 518/345