petka80
09.06.16,13:32
Dobrý deň,
som SZČO s paušálnymi výdavkami, nemám žiadny iný príjem ako zo živnosti, žiadny odpočet na manžela, daňový bonus na deti a pod. V marci 2016 mi vyšla daň na úhradu 2600 eur - čo je teda "posledná známa daňová povinnosť", čiže mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky. Čítala som pokyn fin. správy k plateniu štvrťročných preddavkov, kde sa uvádzajú výpočty, ktoré sa mi zdajú nejaké komplikované - podľa mojej logiky si 2600 eur vydelím štyrmi a danú sumu zaplatím k 30.6., 30.9., 31.12. a 31.3. Variabilný symbol pre platbu by mal byť, ak som to pochopila správne: 1100412016, potom 42, 43 a 44.
Je to takto správne? Ďakujem.
veronikasad
09.06.16,11:53
petka80
09.06.16,12:18
Ďakujem, dosadila som, to výsledok ma pri finančnej správe opäť raz nesklamal - požadovanú stránku nie je možné zobraziť.
Po opakovanom zadaní mi vyšlo, ze preddavky sa nevyrubujú. Akože nie, keď bola moja posledná známa daňová povinnosť 2600,35 a r. 43 (čiastkový základ dane z príjmov podľa par. 6, ods. 1 a 2) mám 17489,43?
Sarlotka
09.06.16,16:01
riadok 55 si tiez uviedol do kalkulacky?
Sarlotka
09.06.16,16:02
VS je buď:
1100002016 alebo 1100422016 preddavok splatný do 30.6.2016
1100002016 alebo 1100432016 preddavok splatný do 30.9.2016
1100002016 alebo 1100442016 preddavok splatný do 31.12.2016
Katy a R
09.06.16,17:37
V zákone je toto:
(2) Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.
a k tej priloženej kalkulačke - aj tam mi vyšlo 650 ;)