Sarlotka
09.06.16,16:56
Ahojte,

prikladám ešte raz link info z FS téma: provízie
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016_06_07_provizie.pdf

Prosím, pochopila som toto usmernenie správne v časti pr. č. 4. Prvotne som toto ustanovenie chápala inak, že v prípade "provízie z provízie" treba sledovať "limit 20%" vo vzťahu k hodnote sprostredkovaného obchodu(nie z provízie), ktorej sa týka, ale daňová uznateľnosť JE podmienená úhradou tohto výdavku. Správne však teraz chápem, že v prípade provízie z provízie, vôbec nemusím sledovať úhradu? a to preto, že tá prvá časť § 17 ods. 19 d) znie: "odplaty (provízie) za sprostredkovanie u PRIJÍMATEĽA služby..". Čiže ak bude zmluva nastavená tak, že napr. sro1 je výhradným sprostredkovateľom finančného produktu inej sro2. (sro1 za uzatvorenie finančného produktu inkasuje provízie od inej sro2) sro1 má mandátne zmluvy s ďalšími sprostredkovateľmi, ktorým vypláca provízie, za to, že sprostredkuje uzatvorenie finančného produktu pre inú sro2, čiže prijímateľom služby je iná sro2 a nie sro1, ktoré len vypláca časť provízie, ktorú inkasuje od sro2? Z uvedeného dôvodu vôbec neberiem do úvahy §17 ods. 19 d) a aj neuhradené provízie za december sú súčasťou ZD? Je to takto správne alebo som to nepochopila? V tomto metodickom usmernení či čo to je, totiž v tejto časti uvádzajú aj info, že posúdenie závisí od zmluvného vzťahu a to neviem ako mysleli. Ďakujem.