Terina_R
09.06.16,21:30
Chcem sa informovať, či by malo byť auto, ktoré zakupi majitel sro-čky do sumy 1700€ v evidencii majetku. Môže si potom uplatňovať výdavky na opravu, zákonne poistenie, náklady na PHL podľa knihy jázd? Stačí ako daňový doklad kupnopredajna zmluva? alebo má byť ešte urobený uradny odhad auta?
Consultix
09.06.16,23:01
Od koho kupuje sro predmetne vozidlo? Od spolocnika sro, alebo od cudzej osoby?
jakubzemko
10.06.16,07:37
Je ho dobré mať v operatívnej evidencii majetku do 1700 eur. Ale neviem o tom, že by to bolo niečim prikázané. Čiže tak ako si určíte vo vnútornej smernici. Môžete o ňom účtovať ako o zásobách, alebo ako o DHM v závislosti od svojho rozhodnutia a vypracovanej vnútornej smernice. Náklady si môžete samozrejme uplatňovať.Ale zase keď sa nad tým tak človek zamyslí. Daňový výdavok musí byť preukázaný. A ak si nebudem viesť operatívnu evidenciu takéhoto majetku o tom, že tento majetok je plne funkčný, schopný použitia, že ešte stále existuje, ako chcem preukázať daňový výdavok súvisiaci s týmto majetkom?
Terina_R
10.06.16,08:14
Od cuzdej osoby (konateľov brat)
Terina_R
10.06.16,08:24
Ano s tou evidenciou mate pravdu, len viete mi aj poradiť ako to spravne zaučtovať? Auto sa určite nebude použivať dlhšie ako 2 roky.
rexogazda
10.06.16,08:38
Myslím že z hľadiska daňovej optimalizácie nemá význam kupovať to auto v takej cene na s.r.o. Ak by si ho kúpil na seba ako na FO tak si môže uplatňovať paušálne náhrady za km v cestovných náhradách.
Takto si bezpečne aj pri tuzemských cestách vyrobí aj 1000 EUR mesačne
mondes
10.06.16,08:44
Môžte sa rozhodnúť, či ho budete odpisovať, alebo nie. Mne z toho vyplýva, že odpisovať auto v takejto hodnote neplánujete a celé ho chcete zaúčtovať do N. Auto v takejto cene sa berie ako ostatný drobný hmotný majetok, ako napr. PC, tlačiareň, atď. Zaúčtujete ho ako nákup materiálu s analytickou evidenciou drobný hmotný majetok, teda 501AE/321. Taký majetok je však potrebné zaevidovať do evidencie drobného hmotného majetku.

A k tomu, či musí byť urobený nejaký odhad auta, neviem odpovedať, snáď ešte niekto prispeje. :)
jakubzemko
10.06.16,08:55
V závislosti od vnútorného predpisu:
1. obstaranie 111/321
prijatie na sklad 112/111
vydanie do spotreby 501/112
2. alebo obstaranie a priamo účtované do spotreby 501/321