Janka590
10.06.16,06:56
Dostala som fa od posty za splnomocnenie - mozem si uplatnit DPH?
Kabaka123
10.06.16,07:36
nechýba otáznik?
Janka590
10.06.16,07:40
Dostala som fa od posty za splnomocnenie - mozem si uplatnit DPH?