ivetal
10.06.16,13:35
Dobrý deň, mohli by ste mi poradiť s nasledujúcou situáciou? Klient má predstavu, že by dodal tovar ale nevystavil by jednu faktúru, ktorá by bola postupne uhrádzaná, ale že by vystavoval postupne faktúry vo výške jednotlivých splátok + dph. Ja si myslím, že sa to takto nedá. Je vôbec nejaký spôsob, aby sa to rozpočítavalo na viacero časti, keď sa nejedná o opakované plnenie ako je to napríklad pri energiach? Ďakujem.
JankaO
10.06.16,13:42
Daňová povinnosť k DPH vzniká dňom dodania tovaru... lehoty na vystavenie fa sú uvedené v § 73. ZoDPH
ivetal
10.06.16,13:46
No, veď ja som tiež tvrdila, že to nie je v poriadku, takto si to rozdeliť. Raz je tovar dodaný a treba ho zdaniť, bez ohľadu na to, koľko bude "splátok".
jslancik
10.06.16,14:48
prečo by mala byť faktúra postupne uhrádzaná? nech spraví všetko štandardne - dodá tovar, vystaví faktúru a druhá strana to naraz zaplatí.

inak si to viem predstaviť, že pri dodaní tovaru sa dajú podpísať DL s rôznymi dátumami dodania. A na základe nich sa budú robiť postupne faktúry v závislosti na dátume dodania na DL: Jediné riziko by bolo, že by prišla "kontrola" pri dodaní tovaru a zistili by rôzne dátumy na DL. Ale to je nereálne.

Pokiaľ sú s tým uzrozumené obidve strany, tak aký problém? Predpokladám, že ty si účtovníčka, tebe sa do rúk dostanú iba dodacie listy. a ty nemáš ako vedieť, že tam nie sú pravdivé dátumy. Ty si pri dodaní nebola.
karakul
10.06.16,14:59
Tak ide o postupne uhrádzanú faktúru alebo o vystavovanie faktúr vo výške splátok... lebo sú to dve rozdielne veci.
Mobilný operátori bežne vystavujú faktúry za tovar (telefóny, tablety,...), ktoré sa potom postupne uhrádzajú - splátka je uvedená v nasledujúcich faktúrach. Ovšem to neznamená, že nie sú dodržané ustanovenia zákona o DPH...
ivetal
10.06.16,16:14
Dostala sa mi do rúk faktúra, kde bolo uvedené v predmete dodávky "1.splátka za tovar v zmysle zmluvy".
jslancik
10.06.16,16:31
Potom je to jasne. Otrepat niekomu o hlavu...
KloferHladny
14.06.16,20:49
1. Klient môže tovar iba "premiestniť" s tým, že vlastnícke právo na odberateľa prejde práve v okamihu, keď ho on predá tretej osobe (komis)
2. Odberateľ podá hlásenie o tom koľko čoho predal
3. Klient na základe oznámenia čiastkovo fakturuje z premiestneného tovaru
4. Celé to zastreší zmluva o komise a presná evidencia "presunutého" tovaru