RáchelGoleniova
10.06.16,15:31
Dobrý deň, správne sm uviedla v programe POHODA pri DF s Prenesenie daňovej povinnosti DPH podľa §69 ods.2 pri ID zápisu Výstup DD Sluz a Vstup PD Sluz?
Ďakujem.
babi2
11.06.16,12:17
Prečo výstup služby a vstup tovar? za čo bola faktúra? Ja mám zatiaľ len faktúry za služby, a tak uvádzam DDsluz a PDsluz, predpokladám že je to tak aj pri tovare, teda DDtovar Pdtovar
RáchelGoleniova
11.06.16,12:37
Takto opačne
To je uvedená skratka pri programe POHODA na :
- Výstup = DD Sluz - Tovary a služby, pri ktorých daň platí príjemca
podľa par. 69 ods.2 a 9 -12
- Vstup = PD Sluz - Poskytnutie služieb a tovarov, pri ktorých daň platí príjemca podľa par. 49 ods.2 písm.b .
- Faktúra za dodanie materiálu.
katka 23
11.06.16,20:21
áno , máš to správne
Platiteľ dane uvedie základ dane z
prijatých stavebných prác na r. 09 a
ním uplatnenú daň (základ dane x
20%) na r. 10 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v
ktorom vznikla daňová povinnosť.
Ak platiteľ dane
zároveň v
zdaňovacom období, v
ktorom vzn
ikla daňová povinnosť
uplatní aj právo na odpočítanie dane, uvedie
výšku odpočítanej dane na r.
21
daňového priznania
a ú
daje o
daňovej povinnosti
a
odpočítaní dane
uvedie platiteľ dane
z
prijatej faktúry do časti B.1. kontrolného výkazu