MUŠKA
12.06.16,11:50
Dobrý deň, máme firmu, ktorá dodáva kuchynské zostavy bez montáže. (kupujeme ich z ČR). Sme platitelia DPH, väčšina našich zákaznikov sú občania. Teraz máme dodať kuchynskú zostavu tuzemskému platiteľovi DPH. Vo vystavenej faktúre sú uvedené jednotlivé skrinky a spotrebiče. Spotrebiče máme kúpené od DOD s DPH. Len od jedného DOD máme dodávku žulovej kuchynskej dosky "s prenosom daňovej povinnosti" (podľa CPA položka 186). ODB nefakturujeme montáž len dopravu. Môžeme vystaviť faktúru s DPH vrátane tej dosky? Alebo dosku s montážou budeme fakturovať zvlášť s prenosom daň. povinnosti a na samotný tovar bez montáže vystavíme druhú faktúru s DPH? Celková cena kuch.zostavy je cca 20tis. a cena dosky je 1tis. Montáž celej linky si fakturuje iná firma voči konečnému ODB. Je to aj uvedené v kúpnej zmluve. Ďakujem za Váš názor.
katka 23
14.06.16,15:30
môj názor je , že by sa mala vystaviť faktúra s dph, podľa metodického pokynu FS ak je predmetom dodania viacero plnení je potrebné určiť, ktoré plnenie je hlavné, v tomto prípade podľa mňa je hlavným plnením dodávka kuch.zostavy bez montáže .
ináč neviem či dodávateľ žulovej dosky postupoval správne ak fakturoval dodanie dosky s prenosom daňovej povinnosti, v tabuľke CPA je pod položkou 186 dodanie žulovej kuchynskej dosky s montážou
MUŠKA
14.06.16,17:16
Dodávateľ žulovej dosky ju dodal naozaj s montážou, je to kamenár,.Ešte sme zvažovali dodanie tovaru bez montáže na jednej faktúre s DPH a dodanie tej dosky s montážou na druhej s prenosom. Doska by sa dala extra do kúpnej zmluvy a dodala by sa aj v inom termíne oproti kuchynskej linke bez montáže.
katka 23
14.06.16,17:29
tú dosku budete montovať vy ?
MUŠKA
14.06.16,17:43
Reálne nie, ale faktúra od kamenára je vystavená na nás a my sme to chceli prefakturovat ODB. Aj kúpna zmluva na dosku bude medzi nami a konečným zákazníkom.
katka 23
14.06.16,17:51
no neviem keď nebudete montovať akože vykonávať stavebné práce či platí prenos daň.povinnosti v tomto prípade. kamenár fakturoval správne vykonával tú prácu pre vás
MUŠKA
14.06.16,18:06
Takže mi z tohto vychádza všetko na jednej FA s DPH. Ešte skúsim napísať na FS.
katka 23
14.06.16,20:07
skús , aj mňa to napadlo, až budeš mať odpoveď daj vedieť, zaujíma ma to
MUŠKA
15.06.16,12:28
Dobrý deň,

v uvedenom prípade je potrebné vychádzať zo zmluvných vzťahov dohodnutých medzi dodávateľom a odberateľom, čo je predmetom dodania, či ide samotné dodanie tovaru alebo ide o dodanie tovaru s montážou a inštaláciou. Každý dodávateľsko odberateľský vzťah sa posudzuje samostatne a individuálne.

V prípade, ak ide o samotné dodanie tovaru (kuchynská linka) bez montáže a inštalácie, potom pri uvedenom dodaní tovaru uplatní dodávateľ k cene tovaru daň, § 69 ods.1 zákona o DPH.


Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.


---
S pozdravom,
Ing. Michaela Babicová
Kontaktné centrum podpory FRSR
katka 23
15.06.16,20:57
takže to máme potvrdené, ok