kuravesele
13.06.16,07:03
Mám faktúru z ČR kde je dátum vystavenia 02.06.2016. Dátum uskutočnenia plnenia je 27.05.2016. Tovar nám fyzicky prišiel 27.05.2016. Je správne ak to samozdaním k dátumu 02.06.2016 čiže aj do daňového priznania to pôjde v 06/2016, a v KV DPH to pôjde v mesiaci 06/2016 ale dátum dodania bude 27.05.2016? Je to tak správne?
fortunka
13.06.16,07:29
Datum zauctovania: 2.6.2016, dodanie 27.05.2016, zdan. plnenia 27.52016.. podla mna KV aj DPH 5/2016
kuravesele
13.06.16,07:37
Neviem nie som si tým istá nakoľko podľa par. 19 ods. (8)

Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, dňom vzniku daňovej povinnosti je

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo

b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).
fortunka
13.06.16,07:39
tak sa drz b) ale iba pri datume dan. povinnosto.
kuravesele
13.06.16,07:51
tak to mám dať tak, ako som napísala?
karakul
13.06.16,09:13
z materiálu FRSR:
Príklad
Faktúra na dodanie tovaru bola zahraničným dodávateľom tovaru vyhotovená pred uskutočnením prepravy tovaru do SR, a to dňa. 28.1.2014 s dátumom dodania v ten istý deň. Tovar bol do tuzemska prepravený dňa 27.2.2014, na základe čoho daňová povinnosť vzniká dňa 15.3.2014, napriek tomu, že platiteľ dane mal k dispozícii faktúru už v januári 2014. Keďže do dňa podania daňového priznania za január 2014 nebol tovar do tuzemska fyzicky prepravený, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu platiteľ dane prizná v daňovom priznaní za marec 2014, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Ak platiteľ dane uvádza daň z nadobudnutia tovaru v daňovom priznaní za marec 2014, odporúča sa uviesť údaje o nadobudnutí tovaru v kontrolnom výkaze za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť, teda za marec 2014. Ako dátum dodania tovaru v časti B.1. kontrolného výkazu platiteľ dane uvedie 28. január 2014 tak, ako je uvedený na faktúre vyhotovenej zahraničným dodávateľom tovaru.
kuravesele
13.06.16,09:24
čiže bude správne, ak to uvediem tak ako som napísala...ďakujem
dana11
13.06.16,09:43
Áno, máš to správne, faktúru do 06/2016 a KV uvedieš dátum dodania 27.2..
fortunka
13.06.16,10:24
Ale toto je opacny pripad, faktura bola vydana PO dodani tovaru, podla vsekeho ked mal dodavatel potvrdenu aj CMR a prisla k nemu, cize v termine na podanie DPH 5/2016 bol tovar aj faktura v SR.
fortunka
13.06.16,10:25
Ano pravdepodobne tak