Daju
13.06.16,18:43
Sme firma, ktorá prenajíma nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti rôznym klientom. Nehnuteľnosti nie sú naše, ale patria rôznym osobám - súkromníkom ale aj firmám. Chcem sa spýtať - čo je náš obrat pre registráciu za plátcu DPH?
1. Je to celková suma na faktúre - teda to čo zaplatí náš klient, ktorý je ubytovaný? VF účtujem 311/602
2.Je to len časť z ceny - napr. 45% . teda to čo tvorí našu províziu? (A v tomto prípade VF účtujem ako ----311/602 dám tých 45%
311/325 dám tých 55% - čo je môj záväzok voči tým, komu nehnuteľnosti patria --- nedávajú mi faktúry, mám zmluvy.

Trochu ma k tomu bodu 2 zvádza toto - Osobitosť uplatňovania dane cestovnými kanceláriami, cestovnými agentúrami, ale aj inými platiteľmi DPH, ktorý dodávajú služby cestovného ruchu spočíva v tom, že DPH neodvádzajú bežným spôsobom z celkovej predajnej ceny príslušnej poskytnutej služby, ale len zo svojej tzv. prirážky cestovnej kancelárii, ktorú vypočítajú ako rozdiel medzi celkovou predajnou cenou dodaných služieb cestovného ruchu a ich nákupnou cenou. -Keď teda platia len z prirážky, či aj pre ten obrat sa neráta len prirážka.
Ďakujem veľmi pekne.
rexogazda
13.06.16,19:13
Jóooooj. A to už dlho takto účtujete?

ak je takýto prenájom riadnym predmetom podnikania podľa OR a ak svojim odebrateľom vystavujete faktúry tak:

A. Výnosy FA 311 / 602
B. Inkaso FA 221 / 311

C. Náklady podľa zmlúv 518 / 321 (325)
D. Úhrady záväzkov 321 (325) / 221

V podvojnom účtovníctve neriešite "províziu" ale hospodársky výsledok čo je rozdiel výnosov a nákladov

Zákon o dani z pridanej hodnoty
§4,1 obrat 49 790 EUR za 12 mesiacov
§4,7 vysvetlené čo je obrat - u vás to vidím na celú 602
§38 nájom nehnuteľnosti je oslobodený
§38,3 a 4 popisuje váš prípad, takže vaše dodanie služby nie je oslobodené

OK. až teraz dodatočne vidím že otázka smeruje na §65 - cestovná kancelária.
takže to čo som písal vyššie nemusí byť presné.
pisty01
13.06.16,20:55
Obratom na účely DPH sa rozumejú výnosy bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené.

Vaše služby aj keď spadajú pod osobitý režim DPH nie sú od dane oslobodené.

Na základe §65 zákona o DPH ste povinný viesť podrobné záznamy o obstaraných a predaných službách cestovného ruchu na účely určenia základu dane.

Skúste si prečítať toto:
Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry (https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/specificke-oblasti-ck#OsobitnaUpravaCK)

a toto:
http://www.porada.sk/t162683-cestovna-kancelaria-a-dph.html

Podľa môjho názoru sa do vášho obratu pre DPH započítavajú všetky vaše výnosy bez DPH (aj tie, ktoré sú poskytované v 3. krajinách = §47 ods.12) teda to čo vám zaplatí zákazník.
Daju
15.06.16,10:52
Nie zatiaľ neúčtujeme - začíname, len pán majiteľ prišiel s týmto návrhom - niekto mu poradil.
Ďakujem zatiaľ za odpoveď.
Daju
15.06.16,11:08
Ďakujem.... idem si to popozerať
KOHE
15.06.16,13:05
Podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.
Teda do obratu vstupujú iba výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku teda tých, ktorých miesto dodania je v tuzemsku a nie žiadne príjmy (výnosy) za poskytované služby v tretích štátoch alebo v IČŠ
Je však ale otázne aké služby tento pýtajúci sa subjekt dodáva, či sú to skutočne služby prenájmu nehnuteľnosti alebo sú to služby ubytovacie a tiež je dôležité akým spôsobom sú dodávané, keď tento DS nehnuteľnosti nevlastní, ale si nehnuteľnosti zrejme on prenajal od vlastníka nehnuteľnosti a ďalej už on poskytuje a podľa mňa poskytuje služby ubytovacie svojim zákazníkom.
Do obratu pre účely DPH ide celý výnos (príjem) bez dane za dodanú službu v tuzemsku.
Otázka nie je položená jasne A môže ísť iba o sprostredkovanie
Daju
23.06.16,21:12
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.....Je to v podstate firma, ktorá za istú províziu - 45% zabezpečuje prenájom týchto nehnuteľností - patriacich iným osobám - majiteľom na základe zmluvy z ubytovania v ich nehnuteľnosti dáva 55% - a tiež poplatok obci. Je to vlastne viacero chát v jednej lokalite, ktoré sú prenajímané tak bežným občanom, zahraničným aj našim, tiež firmám na nejaké obdobie napr. deň---- až niekoľko dní. Ako by ste to posúdil? Má ísť celý príjem na 602, alebo tak ako som písala vyššie, že časť na 602 a časť (tá pre majiteľov a tiež poplatok pre obec) na 325 alebo 324? Prípadne kedy by to tak mohlo ísť? Čo by bolo nutné buď zadefinovať v zmluve, alebo nejaká nová živnosť?

Ďakujem.
Daju
26.06.16,14:59
No skúsim to ešte objasniť ----- firma má dohody s majiteľmi nehnuteľností v nejakej lokalite. Nehnuteľnosti patria občanom ale aj PO. Naša firma ich v podstate prenajíma záujemcom za odplatu - províziu 45%. Teda zákazník nám zaplatí faktúru, na ktorej je naúčtovaná suma, jej súčasťou je provízia 45%, odmena pre majiteľov 55% a poplatok obci.
Tieto fa mám podľa majiteľa naúčtovať nasledovným spôsobom ---311/602 dám tých 45%
311/325 dám tých 55% - čo je môj záväzok voči tým, komu nehnuteľnosti patria --- nedávajú mi faktúry, mám zmluvy. A vlastne na 325 dám potom aj poplatok pre obec.
Ďakujem
rexogazda
26.06.16,20:19
Takto sa ale výnosy, náklady, pohľadávky a záväzky neúčtujú.

Z takejto ľudovej tvorivosti máte pokutu od finančnej správy na 100%.