Benko
14.06.16,06:05
Slovenská s.r.o. prenajala bager inej súkromnej firme v Poľsku. Tá firma je poľská. Nesprávnou obsluhou došlo k poškodeniu bagra v Poľsku, šofér bol zamestnanec tej poľskej firmy. Objednávka bola presne taká akože na dva riadky a viac nič, len doklad, ktorý legalizoval používanie toho bagra. Konateľ vystavil faktúru na náhradu škody voči poľskej firme, ale som si istý, že poliak nezaplatí, pretože nesúhlasí s výškou škody. Teraz potrebujem vedieť, aké má klient možnosti, resp. šance. Bager vlastní slovenská firma, ale škoda sa stala v Poľsku, tak sa obávam, že prípadne vymáhanie pohľadávky by sa muselo diať v Poľsku a nie na Slovensku. Ďakujem za radu.
Tweety
14.06.16,05:51
Klient má právo na náhradu škody. Ak tú neuhradí, potom nehradenú pohľadávku môže riešiť súdne.
Benko
14.06.16,16:08
Jasne, otázka je, kde založí súd. V Poľsku alebo na Slovensku?
Tweety
14.06.16,16:11
Podľa mna na SK. Žalovať bude slovenská strana.
buchač
14.06.16,16:52
Výška škody ?