klerak
14.06.16,08:18
dobrý deň, náš švédsky partner nám dodal tovar, faktúra je bez DPH, na faktúre je uvedené FOB HK, čo to znamená? že išiel tovar z Hong Kongu? neviem, či urobiť reverse charge alebo nie..
ďakujem
avalik
14.06.16,09:36
gogle našiel:

FOB – Free on Board – vyplatené loď – určený prístav nalodenia
Povinnosťou predávajúceho je dodať tovar na palubu lode, zabezpečiť colné odbavenie vyvážaného tovaru, zabezpečiť prijatie tovaru na palube lode a zaplatiť poplatky za naloženie tovaru podľa zvykov prístavu.
Povinnosťou kupujúceho určiť dopravcu, uzavrieť prepravnú zmluvu, zaplatiť poplatky za dopravu, zaistiť poplatky za naloženie tovaru, ktoré sú súčasťou dopravného a zaplatiť poplatky za vyloženie tovaru.
Doložka sa používa pre námornú a vnútrozemskú lodnú dopravu.
Consultix
14.06.16,10:46
Prakticky: Tovar bol dodany nalozenim tovaru na lod. Samotnu dopravu zabezpecuje kupujuci na vlastne naklady.
Jedna sa o dovoz z tretieho statu, takze na tento obchod sa v zmysle par. 12 ZoDPH vztahuju colne predpisy. Dovozca musi na uzemi statu, kde konci preprava podat colne vyhlasenie, na zaklade ktopreho mu vznika colny dlh. Sucastou colneho dlhu je okrem cla aj DPH.
Tovar sa prepusta do volneho obehu uhradenim colneho dlhu (alebo zabezpecenim colneho dlhu - napr. spedicnou firmou). Ak dovozcom je platca DPH a v zmysle ostatnych ustanoveni mu vznika narok na odpocet dane, tento odpocet si uplatni v zmysle par. 49. ods. 2) pism. d + par. 51 ods. 1) pism. d.