kompozit
14.06.16,13:01
Živnostník ukončil živnosť na jar 2016. Ako zaúčtovať výdavky, ktoré vznikli po skončení živnosti? Napríklad: faktúra za vyúčtovanie elektriny, bankové poplatky, daň z motorových vozidiel za rok 2016, faktúra za účtovníctvo, ... Zaúčtovať to všetko normálne s dátumom skončenia živnosti, alebo iba korigovať základ dane v rámci uzávierkových operácií?
mondes
14.06.16,14:11
KU dňu ukončenia živnosti je potrebné urobiť mimoriadnu účt. závierku. Upraviť ZD o neuhradené pohľadávky a záväzky cez uzávierkové operácie.
kompozit
15.06.16,07:15
Ďakujem. Ale niektoré faktúry budú s dátumom po skončení živnosti. Aj tie zaúčtovať riadne do účtovníctva ako záväzky?
mondes
15.06.16,07:45
S dátumom ukončenia živnosti cez ID ako uzávierkové operácie.