avelka
14.06.16,18:52
Konateľ a zamestnanec boli na pracovnej ceste v ČR.
Doniesli doklady za ubytovanie a naftu.
1. Obidvaja majú nárok na diéty - prepočet kurzom zo dňa prech. dňu vzniku účt. prípadu, vznik úč.prípadu je deň predloženia cest. príkazu.
2. Doklad za ubytovanie - prepočítam kurzom zo dňa predchádzajúceho vzniku zd. plnenia. Zd. plnenie 11.6. tak prepočet 10.6.?
3. Nafta - tak isto? 12.6. doklad, tak prepočet zo dňa 10.6.? /bol víkend/
4. Spolu ubytovanie plus nafta po prepočte je 268,19 €
5. Ako s DPH? Ak je súčasťou cest.príkazu vypl. zamestnancovi, tak neriešim.
Ak si ju chcem pýtať z ČR, tak musím splniť limit na vrátenie, čo v tomto prípade nie je 50 €, tak ako??????
avalik
14.06.16,19:09
1. nie - § 36 ods. 6) ZoCN
2. a 3. podľa zákona o účtovníctve
4. neviem sa vyjadriť
5. DPH neriešiš

Nemôžeš pýtať, DPH spotreboval zamestnanec.