klerak
14.06.16,18:45
vie mi niekto vysvetliť, čo konkrétne sa myslí

e) výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,

akože keď využívam nejaké know how, licenciu, z čoho odvádzam zrážkovú daň, tak toto? ak áno, tak potom ako berem hodnotu tých nákladov? alebo iba to, čo odpovedá zrážkovej dani? (zrážkovú daň neúčtujem cez náklady, ponížim zavazok voči dodavátelovi.. teda napr. 518 +341/ 321... tak týmto ustanovením § 17 ods. 19 e) sa myslí tá hodnota celého nákladu, čo mám na 518?