zuzlik0402
14.06.16,19:29
Jeden z našich špeditérov predal zakázku na prepravu tovaru dopravnej firme, ktorá sa aktuálne nachádza v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie - inými slovami dlhujú DPH-čko. Vystavili nám faktúru za poskytnuté prepravné služby, z ktorej si uplatníme daň na vstupe.
Môžem im odmietnuť zaplatiť v dátume splatnosti, dokým budú v uvedenom zozname? Keďže podľa §69b zákona o DPH v podstate za nich ručíme, môžeme im oznámiť, že úhrada bude zrealizovaná až vtedy, keď už na predmetnom zozname nebudú figurovať?
KloferHladny
14.06.16,20:38
DPH z faktúry sa dá zaplatiť na jeho daňový účet. Usmernenie je na stránke finančnej správy. Každopádne s ním ešte uzavri dohodu o takejto úhrade aby si on vedel znížiť dlh voči DÚ a aby DÚ vedel, za čo im od Teba prišli peniaze.
Záver: Faktúru uhradíš čiastočne vo výške DPH na jeho osobný daňový účet DPH. Zvyšok mu poukážeš na jeho firemný účet. DPH si takto môžeš uplatniť v plnej výške.