Letko
15.06.16,07:50
Ahojte,

môj prvý prípad, preto by som sa chcel s Vami poradiť.

Dodávateľ, má poľské IČ DPH (skontrolované na VIES), nám dodal drevenú podlahu (on ju vyrobil) aj s montážou na Slovensku - my sme platca DPH.

Aké doklady od neho potrebujeme? Určite faktúru, ale potrebujeme aj CMR, prípadne ďalšie doklady?

Faktúra by mala byť bez DPH, my to teda klasicky zdaníme a zároveň si odpočítame DPH. Som jeleň z toho, či je to nadobudnutie podľa:
nadobudnutie tovaru podľa §11, 49/2c
nadobudnutie služieb podľa §69/2, služby uvedené v §16
alebo nadobudnutie služieb podľa §69/3, služby neuvedené v §16.


Ďakujem :)
KOHE
15.06.16,12:27
Ste zdaniteľnou osobu, platiteľom DPH. Prijali ste od zahraničnej osoby (dodávateľ z PL) dodávku tovaru s montážou v tuzemsku, preto podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona 222/2004 Z. z. o DPH je miesto dodania v tuzemsku a predmetná dodávka je predmetom dane v tuzemsku (20% sadzba DPH).
Ste osobou povinnou platiť DPH v tuzemsku - uvediete v DP za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť (r. 09 a r. 10 DP), v KV časť B1
Podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.