hribik999
15.06.16,15:13
Spoločnosť má hospodársky rok a ku koncu účtovného obdobia, ktorým je hospodársky rok eviduje na účte 343 pohľadávku v cudzej mene (faktúra bola vystavená v cudzej mene), ktorú si po skončení kalendárneho roka (po 31.12) bude uplatňovať v rámci refundácie - žiadosti v inom členstvom štáte. Je potrebné ku dňu účtovnej závierky prepočítať zostatok účtu 343 kurzom ku dnu zostavenia účtovnej závierky? Alebo nechať účet v pôvodných kurzoch cudzej meny?