Barakon
15.06.16,14:29
Aký odpis ZP / základný prostriedok/, si môže uplatniť živnostník fyzická osoba, platca DPH, ak preruší podnikanie od 27.06.2016 a začne znovu podnikať od 27.12. 2016. Vlastníkom ZP je druhým rokom. Môže si odpísať ročný odpis / § 22 ods. 11/, alebo len alikvótnu časť t.j. šesť mesiacov?
Na danú otázku čakám aj na odpoveď Daň. riadit.
Ďakujem za kvalifikovanú odpoveď
Vážení, tu nejde o slovíčka, väčšina vie čo sú to ZP, je to majetok nad určitý cenový limit a doba využitia viac ako rok / je pravdou, že som študoval ekonomiku ešte za socializmu a tam bol zaužívaný pojem ZP/ i napriek tomu nie som nahnevaný na kecálkov, ktorý hľadajú detaily a podstata im uniká, alebo tomu nerozumejú.
Pre tých čo tomu rozumejú uvádzam vyjadrenie Daňového riaditeľstva:
"Ak daňovník opätovne vykonáva živnosť k od 27.12.2016, majetok účtuje alebo eviduje k 31.12., môže si uplatniť celý ročný odpis hmotného majetku, pripadajúci na toto zdaňovacie obdobie".
rexogazda
15.06.16,18:15
čo je prosím ten "základný prostriedok" ? je to to čo zákon o dani z príjmov nazýva dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok?
Barakon
15.06.16,21:26
J
e to zaužívaný výraz ZP, ale ináč máš pravdu dľa tohto zákona je to dlhodobý hmotný, alebo nehmotný majetok.